ภาษาอังกฤษ

interrogative

ADJ

แปลว่า ที่เกี่ยวกับการซักถาม, ที่เกี่ยวกับการไต่ถาม

Posted on by Admin

N

แปลว่า สรรพนามที่ใช้เป็นคำถาม (ไวยากรณ์)

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • interrogative
  • interrogative

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "interrogative แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"