ภาษาอังกฤษ

intermediate

VI

แปลว่า เป็นคนกลาง, เป็นตัวกลาง, เป็นสื่อกลาง

Posted on by Admin

N

แปลว่า คนกลาง, ตัวกลาง, สื่อกลาง

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง, ซึ่งอยู่ตรงกลาง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • intermediate
  • intermediate
  • intermediate

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "intermediate แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"