ภาษาอังกฤษ

insubstantial

ADJ

แปลว่า เปราะบาง, ไม่แข็งแรง, อ่อนแอ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • insubstantial

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "insubstantial แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"