ภาษาอังกฤษ

insubordinate

ADJ

แปลว่า กระด้างกระเดื่อง, แข็งข้อ, ดื้อดึง

Posted on by Admin

N

แปลว่า ผู้กระด้างกระเดื่อง, คนที่แข็งข้อ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • insubordinate
  • insubordinate

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "insubordinate แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"