EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

in front of

PREP

แปลว่า หน้า

ตัวอย่าง กลุ่มผู้ชุมนุมพากันอดข้าวประท้วงอยู่ที่หน้ารัฐสภา

แปลว่า ตรงหน้า

ตัวอย่าง เด็กนักเรียนยืนอยู่ตรงหน้าเสาธง

แปลว่า ตรงข้างหน้า, ข้างหน้า, ต่อหน้า

ADV

แปลว่า เบื้องหน้า

ตัวอย่าง เด็กหนุ่มผิวคล้ำเค้าหน้าคมเศร้าที่นั่งอยู่เบื้องหน้าดิฉันแลดูเศร้าเหมือนเด็กเก็บกด

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย in front of

  1. หน้า หมายถึง น. ส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง; ซีกของกายที่ตรงข้ามกับหลัง, ด้านของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของเราหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของเรา เช่น เขาวิ่งอยู่หน้าฉัน จึงเห็นแต่หลังเขาไว ๆ; ส่วนบนของบางสิ่ง เช่น หน้าขนม ข้าวเหนียวหน้าสังขยา หน้าปกหนังสือ; เครื่องปรุงที่แต่งหรือโรยบนอาหารบางอย่าง เช่น กระเทียมเจียวโรยหน้าข้าวต้ม; ด้านหนึ่ง ๆ ของวัตถุแบน ๆ อย่างกระดาษ เช่น หน้ากระดาษ หน้าซอง, ด้านของเครื่องตีที่ขึงด้วยหนัง เช่น หน้ากลอง, ด้านหนึ่ง ๆ ของลูกเต๋าและนํ้าเต้าซึ่งมี ๖ ด้าน; ส่วนกว้างของแผ่นกระดาน เสาเหลี่ยมหรือผืนผ้า เป็นต้น; ชายผ้าบางชนิดที่มีลวดลาย, ด้านของผ้าที่มีลวดลายชัดกว่า; คราว เช่น เมื่อข้าวสุกแล้วก็ถึงหน้าเก็บเกี่ยว, ฤดู เช่น หน้าฝน หน้าทุเรียน; โดยปริยายหมายถึงคน เช่น เขาสู้ทุกคนไม่ว่าหน้าไหน; เกียรติและศักดิ์ศรี เช่น เห็นแก่หน้า ไม่ไว้หน้า; ลักษณนามบอกจํานวนด้านของแผ่นกระดาษ เช่น หนังสือเล่มนี้มี ๒๐๐ หน้า. ว. ถัดไป เช่น อาทิตย์หน้า ฉบับหน้า; ตรงข้ามกับ หลัง (ใช้แก่เวลาที่ยังมาไม่ถึง) เช่น วันหน้า เดือนหน้า ปีหน้า, อยู่ตรงข้ามกับข้างหลัง เรียกว่า ข้างหน้า.

 ภาพประกอบ

  • in front of แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ in front of แปลว่า หน้า ประเภท PREP ตัวอย่าง กลุ่มผู้ชุมนุมพากันอดข้าวประท้วงอยู่ที่หน้ารัฐสภา หมวด PREP
  • in front of แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ in front of แปลว่า ตรงหน้า ประเภท PREP ตัวอย่าง เด็กนักเรียนยืนอยู่ตรงหน้าเสาธง หมวด PREP
  • in front of แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ in front of แปลว่า ตรงข้างหน้า, ข้างหน้า, ต่อหน้า ประเภท PREP หมวด PREP
  • in front of แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ in front of แปลว่า เบื้องหน้า ประเภท ADV ตัวอย่าง เด็กหนุ่มผิวคล้ำเค้าหน้าคมเศร้าที่นั่งอยู่เบื้องหน้าดิฉันแลดูเศร้าเหมือนเด็กเก็บกด หมวด ADV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

cut in front front implement in front in other words insert insignia intercept intimate companion invade inveterately ivory

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "in front of"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"