EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

in fact

ADV

แปลว่า จริงอยู่

ตัวอย่าง จริงอยู่ที่ทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน แต่เรื่องจีบสาวก็ตัวใครตัวมัน

เพิ่มเติม คำที่ใช้ขึ้นต้นประโยค แสดงความยืนยันข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างหน้า, ถ้าใช้ลงท้ายประโยคและมีคำว่าแต่ตามมา เป็น จริงอยู่…แต่ แสดงว่ามีข้อความขัดแย้งกับประโยคหลัง

แปลว่า อันที่จริง

ตัวอย่าง อันที่จริงฉันก็กลัวว่าผู้อ่านจะเบื่อกันซะก่อน ที่หมู่นี้ฉันมุ่งแต่เขียนถึงวิธีเสริมสวยชะลอความแก่อยู่เรื่อย ๆ

เพิ่มเติม คำที่ใช้แสดงว่าความจริงไม่ตรงกับที่รู้หรือคิดหรือกล่าวมา

แปลว่า โดยแท้จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว

แปลว่า ในความเป็นจริง

ตัวอย่าง ในความเป็นจริงเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิ่งใดๆ

CONJ

แปลว่า ที่แท้

ตัวอย่าง เราได้ทำการวิจัยเรื่องนี้แทบเป็นแทบตาย ที่แท้มีคนอื่นเขาทำมาก่อนแล้ว และดีกว่าเสียด้วย

แปลว่า แท้จริง

ตัวอย่าง การชำระหนี้ภาคเอกชนของรัฐบาลนั้นนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าแท้จริงแล้วมาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะปลายเหตุเท่านั้น

 ภาพประกอบ

  • in fact แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ in fact แปลว่า จริงอยู่ ประเภท ADV ตัวอย่าง จริงอยู่ที่ทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน แต่เรื่องจีบสาวก็ตัวใครตัวมัน เพิ่มเติม คำที่ใช้ขึ้นต้นประโยค แสดงความยืนยันข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างหน้า, ถ้าใช้ลงท้ายประโยคและมีคำว่าแต่ตามมา เป็น จริงอยู่…แต่ แสดงว่ามีข้อความขัดแย้งกับประโยคหลัง หมวด ADV
  • in fact แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ in fact แปลว่า อันที่จริง ประเภท ADV ตัวอย่าง อันที่จริงฉันก็กลัวว่าผู้อ่านจะเบื่อกันซะก่อน ที่หมู่นี้ฉันมุ่งแต่เขียนถึงวิธีเสริมสวยชะลอความแก่อยู่เรื่อย ๆ เพิ่มเติม คำที่ใช้แสดงว่าความจริงไม่ตรงกับที่รู้หรือคิดหรือกล่าวมา หมวด ADV
  • in fact แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ in fact แปลว่า ที่แท้ ประเภท CONJ ตัวอย่าง เราได้ทำการวิจัยเรื่องนี้แทบเป็นแทบตาย ที่แท้มีคนอื่นเขาทำมาก่อนแล้ว และดีกว่าเสียด้วย หมวด CONJ
  • in fact แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ in fact แปลว่า แท้จริง ประเภท CONJ ตัวอย่าง การชำระหนี้ภาคเอกชนของรัฐบาลนั้นนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าแท้จริงแล้วมาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะปลายเหตุเท่านั้น หมวด CONJ
  • in fact แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ in fact แปลว่า โดยแท้จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว ประเภท ADV หมวด ADV
  • in fact แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ in fact แปลว่า ในความเป็นจริง ประเภท ADV ตัวอย่าง ในความเป็นจริงเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิ่งใดๆ หมวด ADV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

fact implement in other words inflation insert insignia intercept intimate companion invade inveterately ivory matters of fact

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "in fact"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"