• 1

  immune

  แปลว่า เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

  ประเภท ADJ

 • 2

  immune

  แปลว่า ผู้มีภูมิคุ้มกัน

  ประเภท N

 • 3

  immune

  แปลว่า ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจาก, ซึ่งไม่รู้สึกต่อบางสิ่ง, ซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากบางสิ่ง

  ประเภท ADJ

 • 4

  immune

  แปลว่า ซึ่งได้รับการยกเว้น, ซึ่งเป็นอิสระจากบางสิ่ง

  ประเภท ADJ

 • 5

  immune

  แปลว่า ซึ่งมีภูมิคุ้มกันโรค, ซึ่งมีภูมิต้านทานต่อโรค

  ประเภท ADJ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ EN-TH Dictionaryทั้งหมด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม