ภาษาอังกฤษ

His Majesty

N

แปลว่า พระองค์ (พระราชา, กษัตริย์)

Posted on by Admin

แปลว่า สมเด็จพระ

Posted on by Admin

แปลว่า สมเด็จ

ตัวอย่าง รัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกิจกรรมการค้าทางทะเลเจริญมากขึ้น

เพิ่มเติม ยิ่งใหญ่หรือประเสริฐ (มักใช้ประกอบหน้าชื่อฐานันดรศักดิ์โดยกำเนิดหรือแต่งตั้ง)

Posted on by Admin

แปลว่า สมเด็จ

ตัวอย่าง รัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกิจกรรมการค้าทางทะเลเจริญมากขึ้น

เพิ่มเติม ยิ่งใหญ่หรือประเสริฐ (มักใช้ประกอบหน้าชื่อฐานันดรศักดิ์โดยกำเนิดหรือแต่งตั้ง)

Posted on by Admin

PRON

แปลว่า พระองค์

ตัวอย่าง ตามความคิดของพระองค์แล้ว พระองค์เชื่อว่ากองกำลังของอังกฤษและอเมริกาจะอยู่ต่อไป

เพิ่มเติม คำสรรพนามสำหรับใช้แก่พระพุทธเจ้า เทพผู้เป็นใหญ่ พระเจ้าแผ่นดิน และเจ้านาย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย พระองค์ หมายถึง:

  1. (ราชา) น. ตัว เช่น รู้สึกพระองค์ เผลอพระองค์; ลักษณนามใช้แก่พระพุทธเจ้า เทพผู้เป็นใหญ่ พระเจ้าแผ่นดิน พระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป และสมเด็จพระสังฆราช เช่น พระมหากษัตริย์ ๒ พระองค์. (ราชา) ส. สรรพนามบุรุษที่ ๓ ใช้แก่พระเจ้าแผ่นดิน พระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป และสมเด็จพระสังฆราช เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี.

พจนานุกรมไทย สมเด็จ หมายถึง:

  1. น. คํายกย่องหน้าชื่อฐานันดรศักดิ์โดยกำเนิด หรือแต่งตั้ง หมายความว่า ยิ่งใหญ่หรือประเสริฐ เช่น สมเด็จพระราชินี สมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จเจ้าพระยา สมเด็จพระราชาคณะ, ใช้แต่ลำพังว่า สมเด็จ ก็มี.

 ภาพประกอบ

  • His Majesty
  • His majesty
  • His Majesty
  • His Majesty
  • His Majesty

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "His Majesty"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"