ภาษาไทย

พระองค์ (พระราชา, กษัตริย์)

N

ภาษาอังกฤษ His Majesty

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พระองค์ (พระราชา, กษัตริย์)

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "พระองค์ (พระราชา, กษัตริย์)"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"