EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

majesty

N

แปลว่า ความมีอำนาจสูงสุด, ความมีอำนาจ

Posted on by Admin

แปลว่า ความสง่าผ่าเผย, ความสง่างาม

Posted on by Admin

แปลว่า สมเด็จ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สมเด็จ หมายถึง:

  1. น. คํายกย่องหน้าชื่อฐานันดรศักดิ์โดยกำเนิด หรือแต่งตั้ง หมายความว่า ยิ่งใหญ่หรือประเสริฐ เช่น สมเด็จพระราชินี สมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จเจ้าพระยา สมเด็จพระราชาคณะ, ใช้แต่ลำพังว่า สมเด็จ ก็มี.

 ภาพประกอบ

  • majesty แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ majesty แปลว่า ความมีอำนาจสูงสุด, ความมีอำนาจ ประเภท N หมวด N
  • majesty แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ majesty แปลว่า ความสง่าผ่าเผย, ความสง่างาม ประเภท N หมวด N
  • majesty แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ majesty แปลว่า สมเด็จ ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "majesty"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"