ภาษาอังกฤษ

hammock

N

แปลว่า เปลญวน

ตัวอย่าง เขาชอบนอนพักผ่อนในเปลญวนใต้ถุนบ้าน

เพิ่มเติม เปลที่ถักด้วยเชือกหรือป่านเป็นตาโปร่งๆ

Posted on by Admin

แปลว่า เปลญวน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เปลญวน หมายถึง:

  1. น. เปลที่ถักด้วยป่านเป็นตาโปร่ง.

 ภาพประกอบ

  • hammock
  • hammock

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hammock"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"