ภาษาอังกฤษ

Hainan

N

แปลว่า ไหหลำ

Posted on by Admin

แปลว่า ไหหลำ

ตัวอย่าง สองสามีภรรยาไปฮันนีมูนรอบสองที่ไหหลำ

เพิ่มเติม ชื่อเกาะอยู่ในทะเลจีนนอกฝั่งมณฑลกวางตุ้ง

Posted on by Admin

แปลว่า เกาะไหหลำ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไหหลำ หมายถึง:

  1. น. ชื่อเกาะอยู่ในทะเลจีนนอกฝั่งมณฑลกวางตุ้ง, ชนชาติจีนสาขาหนึ่งอยู่ที่เกาะชื่อนี้.

 ภาพประกอบ

  • Hainan
  • Hainan
  • Hainan

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Hainan"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"