ภาษาไทย

ไหหลำ

N

ภาษาอังกฤษ Hainanese

ตัวอย่าง พี่เขยของเขาเป็นชาวไหหลำ

เพิ่มเติม ชนชาติจีนสาขาหนึ่งอยู่ที่เกาะชื่อนี้

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ Hainan

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ Hainan

ตัวอย่าง สองสามีภรรยาไปฮันนีมูนรอบสองที่ไหหลำ

เพิ่มเติม ชื่อเกาะอยู่ในทะเลจีนนอกฝั่งมณฑลกวางตุ้ง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไหหลำ หมายถึง:

  1. น. ชื่อเกาะอยู่ในทะเลจีนนอกฝั่งมณฑลกวางตุ้ง, ชนชาติจีนสาขาหนึ่งอยู่ที่เกาะชื่อนี้.

 ภาพประกอบ

  • ไหหลำ
  • ไหหลำ
  • ไหหลำ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ไหหลำ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"