ภาษาอังกฤษ

hair

N

แปลว่า โลมา

Posted on by Admin

แปลว่า เส้นผม, เส้นขน

Posted on by Admin

แปลว่า ขน

ตัวอย่าง สุนัขพันธุ์ไทยมีขนสั้น

เพิ่มเติม สิ่งที่เป็นเส้นขึ้นตามผิวหนังคน สัตว์ ผิวต้นไม้ ผลไม้ ใบไม้ และอื่นๆ

Posted on by Admin

แปลว่า เกศ

ตัวอย่าง ชาวซิกข์เชื่อกันว่า เกศหรือผมแสดงถึงความเป็นนักบวชและผู้ทรงคุณธรรม

เพิ่มเติม ขนที่อยู่บนศีรษะ โดยปกติเป็นเส้นยาว

Posted on by Admin

แปลว่า ผม

ตัวอย่าง ผมของเธอยาวสลวยและดกดำ

เพิ่มเติม ขนที่อยู่บนศีรษะ

Posted on by Admin

แปลว่า เกศา

ตัวอย่าง พระเจ้าสิงหราชอัญเชิญพระทันตธาตุลงเรือกำปั่นหนีไปลังกา โดยซ่อนพระทันตธาตุไว้ในเกศาของพระนางเหมชาลา

Posted on by Admin

แปลว่า ผม, ขน

Posted on by Admin

แปลว่า ผมเผ้า

ตัวอย่าง ฉันเดินแกมวิ่งฝ่าฝูงชนทั้งๆ หน้าตาผมเผ้าเลอะเทอะรุงรัง

เพิ่มเติม ขนที่อยู่บนศีรษะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โลมา หมายถึง:

 1. น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ Odontoceti มีหลายชนิด หลายวงศ์ ลำตัวใหญ่ บางชนิดปลายปากยื่นแหลม บางชนิดหัวกลมมน หางแบนเพื่อช่วยในการพุ้ยน้ำ มักมีครีบหลัง ๑ ครีบ หายใจด้วยปอด อาศัยอยู่ในทะเล เช่น โลมาขาวเทา (Sotalia plumbea) ในวงศ์ Stenidae โลมาหัวขวด (Delphinus delphis) ในวงศ์ Delphinidae โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides) ในวงศ์ Phocaenidae, ปลาโลมา ก็เรียก.

พจนานุกรมไทย ขน หมายถึง:

 1. น. สิ่งที่เป็นเส้นขึ้นตามผิวหนังคนและสัตว์ เช่น ขนตา ขนนก ขนเม่น และใช้ตลอดไปจนถึงที่ขึ้นบนผิวต้นไม้ ผลไม้ ใบไม้ และอื่น ๆ, ราชาศัพท์ว่า พระโลมา.

 2. น. ชื่อหญ้าชนิด Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf ในวงศ์ Gramineae ขึ้นในที่ชื้นและชายนํ้า ข้อ กาบใบ และใบมีขน ใช้เป็นอาหารสัตว์, ปล้องขน ก็เรียก.

 3. ก. เอาสิ่งของเป็นต้นจํานวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยบรรทุก หาบ หาม หรือด้วยวิธีอื่น.

 4. (ถิ่น-พายัพ) ก. กรน เช่น คนนอนหลับขน ว่า คนนอนหลับกรน.

พจนานุกรมไทย ผม หมายถึง:

 1. ส. คําใช้แทนตัวผู้พูด เพศชาย ใช้พูดโดยสุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๑.

 2. น. ขนที่ขึ้นอยู่บนศีรษะ โดยปรกติเป็นเส้นยาว, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคํา เผ้า เป็น ผมเผ้า หรือ เผ้าผม.

พจนานุกรมไทย เกศา หมายถึง:

 1. (กลอน) น. หัว; ผม.

 ภาพประกอบ

 • hair
 • hair
 • hair
 • hair
 • hair
 • hair
 • hair
 • hair

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hair"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"