ภาษาอังกฤษ

haggle

V

แปลว่า ต่อนัดต่อแนง

ตัวอย่าง แค่ 2-3 บาท เธอก็ต่อนัดต่อแนงกับแม่ค้าอยู่นั่นแหละ

เพิ่มเติม ต่อราคาของเล็กๆ น้อยๆ

Posted on by Admin

แปลว่า ต่อล้อต่อเถียง

ตัวอย่าง หลังจากที่เขาไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ เขาจึงพูดว่า ผมไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับผู้หญิง

เพิ่มเติม โต้เถียงกันไปมาไม่หยุดหย่อน

Posted on by Admin

แปลว่า ต่อตาม

ตัวอย่าง เจ้าของร้านผ่านราคาสินค้า เราเลยต้องเสียเวลาต่อตามกันมาก

เพิ่มเติม พูดเกี่ยงราคาในเรื่องซื้อขาย, พูดเกี่ยงผลประโยชน์ในการทำความตกลงกัน

Posted on by Admin

แปลว่า เกี่ยง

ตัวอย่าง พอให้ทำอะไรจะไม่ค่อยมีใครยอมทำเพราะมัวเกี่ยงกันและถึงแม้ทำด้วยกันก็มักจะมีปัญหา

เพิ่มเติม อาการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมทำเพราะกลัวจะเสียเปรียบกันเป็นต้น

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ต่อรองราคา

Posted on by Admin

แปลว่า ทะเลาะ, ต่อล้อต่อเถียง, เถียง

Posted on by Admin

N

แปลว่า การเกี่ยง

ตัวอย่าง การเกี่ยงกันของสหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียด ทำให้ไม่เกิดการแก้ปัญหาไม่ประสบผลสำเร็จ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ต่อล้อต่อเถียง หมายถึง:

  1. ว. โต้เถียงกันไปมาไม่หยุดหย่อน.

พจนานุกรมไทย ต่อตาม หมายถึง:

  1. ก. พูดเกี่ยงราคาในเรื่องซื้อขาย, พูดเกี่ยงผลประโยชน์ในการทําความตกลงกัน.

พจนานุกรมไทย เกี่ยง หมายถึง:

  1. ก. อาการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมทําเพราะกลัวจะเสียเปรียบกันเป็นต้น.

 ภาพประกอบ

  • haggle
  • haggle
  • haggle
  • haggle
  • haggle
  • haggle
  • haggle

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "haggle"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"