ภาษาอังกฤษ

gynecology

N

แปลว่า นรีเวชวิทยา

เพิ่มเติม วิชาว่าด้วยโรคเกี่ยวกับระบบการสืบพันธุ์ของสตรี

Posted on by Admin

แปลว่า นรีเวชศาสตร์

Posted on by Admin

แปลว่า นรีเวชวิทยา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย นรีเวชวิทยา หมายถึง:

  1. [-เวดวิดทะยา] น. วิชาว่าด้วยโรคเกี่ยวกับระบบการสืบพันธุ์ของสตรี.

 ภาพประกอบ

  • gynecology
  • gynecology
  • gynecology

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "gynecology"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"