ภาษาอังกฤษ

gunny

N

แปลว่า กระสอบ

Posted on by Admin

แปลว่า ผ้ากระสอบ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กระสอบ หมายถึง:

  1. น. เครื่องสานหรือทอด้วยต้นกระจูดหรือป่านปอเป็นต้น สําหรับบรรจุข้าวและของอื่น ๆ.

 ภาพประกอบ

  • gunny
  • gunny

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "gunny"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"