ภาษาไทย

กระสอบ

N

ภาษาอังกฤษ sack

ตัวอย่าง โรงงานบรรจุน้ำตาลไว้ในกระสอบเพื่อเตรียมส่งออก

เพิ่มเติม เครื่องสานหรือทอด้วยต้นกระจูดหรือป่านปอ สำหรับบรรจุข้าวและของอื่นๆ

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ gunny

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กระสอบ หมายถึง:

  1. น. เครื่องสานหรือทอด้วยต้นกระจูดหรือป่านปอเป็นต้น สําหรับบรรจุข้าวและของอื่น ๆ.

 ภาพประกอบ

  • กระสอบ
  • กระสอบ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กระสอบ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"