ภาษาอังกฤษ

gun

N

แปลว่า ปืน

Posted on by Admin

แปลว่า ปืน

ตัวอย่าง ตำรวจใช้ปืนยิงขู่ผู้ร้าย

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ยิง, ยิงด้วยปืน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ปืน หมายถึง:

  1. น. อาวุธสําหรับยิงให้ลูกออกจากลํากล้องด้วยกําลังดินระเบิดหรือแรงอัดดันด้วยลมเป็นต้น. (ศร หน้าไม้ เกาทัณฑ์ โบราณเรียกว่า ปืน; ปืนที่ใช้กําลังไฟ เรียกว่า ปืนไฟ).

 ภาพประกอบ

  • gun
  • gun
  • gun

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "gun"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"