ภาษาอังกฤษ

gullet

N

แปลว่า หลอดอาหาร, คอหอย, ทางเดินอาหาร

Posted on by Admin

แปลว่า รางน้ำ, ท่อน้ำ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • gullet
  • gullet

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "gullet"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"