ภาษาไทย

รางน้ำ, ท่อน้ำ

N

ภาษาอังกฤษ gully

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ gullet

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • รางน้ำ, ท่อน้ำ
  • รางน้ำ, ท่อน้ำ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "รางน้ำ, ท่อน้ำ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"