ภาษาอังกฤษ

guidance

N

แปลว่า การแนะแนว

ตัวอย่าง ปัจจุบันทุกโรงเรียนมีอาจารย์ที่ให้การแนะแนวทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เพิ่มเติม การแนะนำแนวทางว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร

Posted on by Admin

แปลว่า การแนะแนว

Posted on by Admin

แปลว่า คำแนะนำ

Posted on by Admin

แปลว่า การแนะแนว, การแนะนำ, สิ่งนำทาง

Posted on by Admin

แปลว่า เครื่องนำทาง

ตัวอย่าง คนตาบอดใช้ไม้เท้าเป็นเครื่องนำทางเพื่อเดินไปข้างหน้า

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • guidance
  • guidance
  • guidance
  • guidance
  • guidance

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "guidance"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"