คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "definition"

- มีทั้งหมด 6 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/6

  definition

  แปลว่า การนิยาม

  ตัวอย่าง โปรแกรมส่วนนี้ คือโปรแกรมส่วนที่ช่วยผู้ชำนาญการในการนิยามฐานความรู้ขึ้นมารวม ตลอดทั้งช่วยในการปรับปรุงฐานความรู้นั้นให้ถูกต้อง

  เพิ่มเติม การกำหนดหรือการจำกัดความหมายที่แน่นอน

  ประเภท N

 • 2/6

  definition

  แปลว่า ความคมชัดของภาพ

  ประเภท N

 • 3/6

  definition

  แปลว่า คำจำกัดความ

  ตัวอย่าง มนุษย์สามารถทำตัวเองให้อยู่เหนือคำจำกัดความต่างๆ เกี่ยวกับตัวเองได้เพราะมนุษย์เกิดมาจากความว่างเปล่า

  เพิ่มเติม ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี

  ประเภท N

 • 4/6

  definition

  แปลว่า คำนิยาม

  ตัวอย่าง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525 ให้คำนิยามว่าจริยธรรมคือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ

  เพิ่มเติม ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี

  ประเภท N

 • 5/6

  definition

  แปลว่า คำนิยาม, คำจำกัดความ, บทนิยาม, คำอธิบายความหมาย, การอธิบายความหมาย

  ประเภท N

 • 6/6

  definition

  แปลว่า คำอธิบายศัพท์

  ตัวอย่าง คำอธิบายศัพท์ของพจนานุกรมเล่มนี้ให้ความหมายชัดเจนและเข้าใจง่าย

  เพิ่มเติม ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "definition"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
vocabularyรายการคำศัพท์, คำศัพท์, กลุ่มคำศัพท์
explanationคำอธิบาย
glossคำอธิบาย
point to / towardsให้คำอธิบายว่า
termคำศัพท์
terminologyคำศัพท์เฉพาะทาง, ์
buzzwordคำศัพท์เฉพาะ, ศัพท์เทคนิค

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน