ภาษาอังกฤษ

grouse

N

แปลว่า นกตระกูล Tetraonidae, ไก่ป่า

Posted on by Admin

แปลว่า การบ่นว่า, การบ่น

Posted on by Admin

VI

แปลว่า บ่นว่า, บ่น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • grouse
  • grouse
  • grouse

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "grouse"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"