ภาษาอังกฤษ

greeting

N

แปลว่า ปฏิสันถาร

ตัวอย่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับทูตานุทูตทีละคนโดยทั่วหน้า

Posted on by Admin

แปลว่า การทักทาย

ตัวอย่าง คนไทยใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย

เพิ่มเติม ไต่ถามถึงความเป็นอยู่หรือทุกข์สุขอย่างเป็นกันเอง

Posted on by Admin

แปลว่า การทักทาย, การคำนับ

Posted on by Admin

แปลว่า คำอวยพร

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ปฏิสันถาร หมายถึง:

  1. น. การทักทายปราศรัยแขกผู้มาหา (มักใช้แก่ผู้น้อย); การต้อนรับแขก. (ป. ปฏิสนฺถาร).

 ภาพประกอบ

  • greeting
  • greeting
  • greeting
  • greeting

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "greeting"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"