ภาษาอังกฤษ

greaten

VT

แปลว่า ทำให้ขนาดใหญ่ขึ้น, ทำให้มากขึ้น

Posted on by Admin

VI

แปลว่า มีขนาดใหญ่ขึ้น, มีจำนวนมากขึ้น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • greaten
  • greaten

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "greaten"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"