ภาษาอังกฤษ

great-hearted

ADJ

แปลว่า ใจกว้าง, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • great-hearted

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "great-hearted"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"