ภาษาอังกฤษ great-grandfather, great grandfather

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาอังกฤษ

great-grandfather

N

แปลว่า ทวด

ตัวอย่าง น้องขวัญเธอสืบเชื้อสายมาจากทวดพระยาเกษตรรักษา ต้นตระกูลโปษะกฤษณะ

เพิ่มเติม พ่อหรือแม่ของ ปู่ ย่า ตา ยาย

Posted on by Admin

แปลว่า ปู่ทวด, ตาทวด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ทวด หมายถึง:

  1. น. พ่อหรือแม่ของ ปู่ ย่า ตา ยาย, ชวด ก็ว่า.

ภาษาอังกฤษ

great grandfather

N

แปลว่า ตาทวด

ตัวอย่าง ตาทวดของเธอเสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็ก

เพิ่มเติม พ่อของตาหรือของยาย

Posted on by Admin

แปลว่า ปู่ทวด

ตัวอย่าง ปู่ทวดของฉันท่านใจดีมาก

เพิ่มเติม พ่อของปู่หรือย่า

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตาทวด หมายถึง:

  1. น. พ่อของตาหรือของยาย.

พจนานุกรมไทย ปู่ทวด หมายถึง:

  1. น. พ่อของปู่หรือของย่า.

 ภาพประกอบ

  • great-grandfather
  • great grandfather
  • great grandfather
  • great-grandfather

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "great-grandfather"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"