ภาษาอังกฤษ

gray

N

แปลว่า สีเทา

Posted on by Admin

VI

แปลว่า กลายเป็นสีเทา

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า มอ

ตัวอย่าง เพราะเขานุ่งผ้าโสร่งสีมอๆ จึงทำให้เสื้อที่สวมอยู่พลอยซอมซ่อไปด้วย

เพิ่มเติม สีมัวๆ อย่างสีดำเจือขาว

Posted on by Admin

แปลว่า เทา

ตัวอย่าง ลูกแมวสีเทานอนหมอบอย่างเหงาหงอยอยู่ข้างหน้าต่าง

เพิ่มเติม สีหม่นๆ อย่างสีขี้เถ้า

Posted on by Admin

แปลว่า แก่มาก, เก่ามาก

Posted on by Admin

แปลว่า ทึม, มัว

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย มอ หมายถึง:

 1. น. ชื่อเรือต่อเสริมกราบขนาดใหญ่มาก ส่วนใหญ่ใช้บรรทุกข้าวเปลือกและเกลือ.

 2. น. วัวตัวผู้. ว. เสียงอย่างเสียงวัวร้อง.

 3. น. เนินดินเล็ก ๆ อย่างภูเขา, เขาจําลองที่ทําไว้ดูเล่นในบ้าน เรียกว่า เขามอ.

 4. ว. สีมัว ๆ อย่างสีดําเจือขาว.

พจนานุกรมไทย เทา หมายถึง:

 1. ก. ยอบตัวลง, หมอบลง, คุกเข่า. ว. มีอาการสั่นรัว ๆ อย่างคนเป็นไข้ เรียกว่า สั่นเทา.

 2. ว. สีหม่น ๆ อย่างสีขี้เถ้า เรียกว่า สีเทา.

 3. ก. ไป, ใช้ว่า เต้า ก็มี. (ข.).

 4. น. ชื่อสาหร่ายสีเขียวนํ้าจืดชนิดหนึ่งในสกุล Spirogyra วงศ์ Zygnemataceae เป็นเส้นละเอียดสีเขียว มีเมือกลื่น ลอยอยู่ในนํ้า บางชนิดกินได้, ผักไก ก็เรียก.

 ภาพประกอบ

 • gray
 • gray
 • gray
 • gray
 • gray
 • gray

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "gray"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"