ภาษาอังกฤษ

grain

N

แปลว่า หน่วยมาตราชั่ง

Posted on by Admin

แปลว่า เมล็ดข้าว, เมล็ด, เมล็ดพืช, เม็ดข้าว, ธัญพืช, เนื้อไม้

Posted on by Admin

แปลว่า ธัญ

Posted on by Admin

แปลว่า ลายเนื้อไม้

Posted on by Admin

แปลว่า เม็ดเล็กๆ

Posted on by Admin

CLAS

แปลว่า เกรน

ตัวอย่าง กระสุน .38 แบบมาตรฐานที่ใช้กันมานาน กว่า 50 ปี มีน้ำหนัก 158 เกรน ปลายหัวกลมมนเป็นตะกั่ว

เพิ่มเติม มาตราชั่งอย่างหนึ่งของอังกฤษ 1 เกรน เท่ากับ 64.799 มิลลิกรัม

Posted on by Admin

แปลว่า เม็ด

ตัวอย่าง สร้อยเส้นนี้ประกอบด้วยเพชรกว่า 10 เม็ด

เพิ่มเติม ลักษณนามเรียกของที่เป็นก้อนเป็นตุ่มเล็กๆ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เกรน หมายถึง:

 1. [เกฺรน] น. มาตราชั่งอย่างหนึ่งของอังกฤษ ๑ เกรน เท่ากับ ๖๔.๗๙๙ มิลลิกรัม. (อ. grain).

พจนานุกรมไทย เม็ด หมายถึง:

 1. น. ส่วนภายในของผลไม้ที่เพาะเป็นต้นขึ้นได้ เช่น เม็ดมะม่วง เม็ดมะปราง, เมล็ด ก็ว่า; ของที่เป็นก้อนกลม ๆ ขนาดเล็ก เช่น เม็ดกรวด เม็ดทราย, ลักษณนามเรียกของที่เป็นก้อนเป็นตุ่มเล็ก ๆ เช่น กรวดเม็ดหนึ่ง ถั่ว ๒ เม็ด; ปลายเสาที่มักกลึงเป็นรูปกลมและมียอดคล้ายตัวเม็ดของหมากรุก, ที่ปลายเป็นรูปเหลี่ยมก็มี, เรียกว่า หัวเม็ด; ตัวหมากรุกที่เวลาตั้งกระดานใหม่วางอยู่ข้างขวาขุน.

 2. (โบ) น. ปีมะแม.

พจนานุกรมไทย ธัญ หมายถึง:

 1. [ทัน] (แบบ) ว. รุ่งเรือง, มั่งมี, มีโชค, ดี, เลิศ, เช่น ธัญลักษณ์ ว่า มีลักษณะดี. (ป. ธญฺ; ส. ธนฺย).

 ภาพประกอบ

 • grain
 • grain
 • grain
 • grain
 • grain
 • grain
 • grain

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "grain"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"