ภาษาไทย

เมล็ดข้าว, เมล็ด, เมล็ดพืช, เม็ดข้าว, ธัญพืช, เนื้อไม้

N

ภาษาอังกฤษ grain

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เมล็ดข้าว, เมล็ด, เมล็ดพืช, เม็ดข้าว, ธัญพืช, เนื้อไม้

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เมล็ดข้าว, เมล็ด, เมล็ดพืช, เม็ดข้าว, ธัญพืช, เนื้อไม้"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"