ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "(fucking dogs) get stuck"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  (fucking dogs) get stuck

  แปลว่า ติดเก้ง

  ตัวอย่าง หมาสองตัวกำลังติดเก้งอยู่ริมถนน มีหมาตัวผู้อีกหลายตัวเฝ้าอยู่

  เพิ่มเติม อาการร่วมประเวณี (ใช้แก่สัตว์) ของสุนัขซึ่งกำลังติดกัน

  ประเภท V