ภาษาอังกฤษ

for

PREP

แปลว่า สำหรับ

ตัวอย่าง สำหรับประเทศไทยแล้ว การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนั้นยังต้องพัฒนาอีกมาก

แปลว่า แลกกับ

แปลว่า สำหรับ

ตัวอย่าง คณะครุศาสตร์มีห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่เหมาะมากสำหรับการสอนวิชาจิตวิทยา

แปลว่า สำหรับ, ในส่วน

แปลว่า สำหรับ

แปลว่า สนับสนุน, เห็นด้วย

แปลว่า ไปยัง

แปลว่า แทน

แปลว่า เป็นระยะ, เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน

แปลว่า เพื่อ, แก่, ให้แก่, ให้กับ

แปลว่า ในฐานะของ

CONJ

แปลว่า อันว่า

ตัวอย่าง อันว่าความชั่วนั้นถึงจะปกปิดอย่างไร ก็ย่อมจะปรากฎออกมา

เพิ่มเติม ใช้เป็นคำนำหน้านามที่เป็นประธาน หรือใช้ขึ้นต้นข้อความต่างๆ

แปลว่า ด้วยเหตุที่

แปลว่า เพื่อ

ตัวอย่าง ผู้ควบคุมจำเป็นต้องปิดเครือข่าย และสถานีงานทั้งหมด เพื่อทำให้ระบบกลับคืนสู่สภาพปกติ

แปลว่า เพราะว่า, เนื่องจาก

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย for

 1. สำหรับ หมายถึง ว. คู่กับ, ควรกับ, เช่น ช้อนกับส้อมเป็นของสำหรับกัน หมากพลูกับเชี่ยนเป็นของสำหรับกัน. บ. เพื่อ เช่น ของสำหรับถวายพระ วันนี้ฉันทำกับข้าวเป็นพิเศษสำหรับเธอ.

 ภาพประกอบ

 • for แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ for แปลว่า สำหรับ ประเภท PREP ตัวอย่าง สำหรับประเทศไทยแล้ว การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนั้นยังต้องพัฒนาอีกมาก หมวด PREP
 • for แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ for แปลว่า แลกกับ ประเภท PREP หมวด PREP
 • for แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ for แปลว่า สำหรับ ประเภท PREP ตัวอย่าง คณะครุศาสตร์มีห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่เหมาะมากสำหรับการสอนวิชาจิตวิทยา หมวด PREP
 • for แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ for แปลว่า สำหรับ, ในส่วน ประเภท PREP หมวด PREP
 • for แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ for แปลว่า สำหรับ ประเภท PREP หมวด PREP
 • for แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ for แปลว่า อันว่า ประเภท CONJ ตัวอย่าง อันว่าความชั่วนั้นถึงจะปกปิดอย่างไร ก็ย่อมจะปรากฎออกมา เพิ่มเติม ใช้เป็นคำนำหน้านามที่เป็นประธาน หรือใช้ขึ้นต้นข้อความต่างๆ หมวด CONJ
 • for แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ for แปลว่า สำหรับ ประเภท PREP ตัวอย่าง สำหรับประเทศไทยแล้ว การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนั้นยังต้องพัฒนาอีกมาก หมวด PREP
 • for แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ for แปลว่า ด้วยเหตุที่ ประเภท CONJ หมวด CONJ
 • for แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ for แปลว่า เพื่อ ประเภท CONJ ตัวอย่าง ผู้ควบคุมจำเป็นต้องปิดเครือข่าย และสถานีงานทั้งหมด เพื่อทำให้ระบบกลับคืนสู่สภาพปกติ หมวด CONJ
 • for แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ for แปลว่า สนับสนุน, เห็นด้วย ประเภท PREP หมวด PREP
 • for แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ for แปลว่า ไปยัง ประเภท PREP หมวด PREP
 • for แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ for แปลว่า แทน ประเภท PREP หมวด PREP
 • for แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ for แปลว่า เป็นระยะ, เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน ประเภท PREP หมวด PREP
 • for แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ for แปลว่า เพราะว่า, เนื่องจาก ประเภท CONJ หมวด CONJ
 • for แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ for แปลว่า เพื่อ, แก่, ให้แก่, ให้กับ ประเภท PREP หมวด PREP
 • for แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ for แปลว่า ในฐานะของ ประเภท PREP หมวด PREP

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

fall family fan federation fire fit fitting flog forbid forget four fold

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "for"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"