EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

Faculty of Economics

N

แปลว่า คณะเศรษฐศาสตร์

ตัวอย่าง อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าความพยายามกอบกู้เศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นไปได้ค่อนข้างยาก

เพิ่มเติม ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน มี 2 สาขา คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหัพภาค

แปลว่า คณะเศรษฐศาสตร์

 ภาพประกอบ

  • Faculty of Economics แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Faculty of Economics แปลว่า คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภท N ตัวอย่าง อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าความพยายามกอบกู้เศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เพิ่มเติม ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน มี 2 สาขา คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหัพภาค หมวด N
  • Faculty of Economics แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Faculty of Economics แปลว่า คณะเศรษฐศาสตร์ ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

economics Faculty of Architecture Faculty of Education Faculty of Forestry Faculty of Nursing Faculty of Pharmacology Faculty of Pharmacy fall fan fire forbid forget

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Faculty of Economics"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"