EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

expectation

N

แปลว่า สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต, สิ่งที่คาดหวัง, ความควาดหวัง

แปลว่า มาตรฐานที่คาดหวังไว้, การคาดการณ์, การคาดหวัง, การคาดคิด, ความคาดหวัง, สิ่งที่คาดหมายไว้, ความมุ่งหวัง

แปลว่า ความคาดหวัง

ตัวอย่าง ผลจากการผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สร้างความคาดหวังให้กับผู้บริโภค

แปลว่า ความคาดหมาย

ตัวอย่าง ลูกคนนี้เป็นความคาดหมายของทุกคนในบ้านว่าเขาจะได้ดิบได้ดี เป็นหน้าเป็นตาของทุกคน

 ภาพประกอบ

  • expectation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expectation แปลว่า สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต, สิ่งที่คาดหวัง, ความควาดหวัง ประเภท N หมวด N
  • expectation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expectation แปลว่า มาตรฐานที่คาดหวังไว้, การคาดการณ์, การคาดหวัง, การคาดคิด, ความคาดหวัง, สิ่งที่คาดหมายไว้, ความมุ่งหวัง ประเภท N หมวด N
  • expectation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expectation แปลว่า ความคาดหวัง ประเภท N ตัวอย่าง ผลจากการผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สร้างความคาดหวังให้กับผู้บริโภค หมวด N
  • expectation แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ expectation แปลว่า ความคาดหมาย ประเภท N ตัวอย่าง ลูกคนนี้เป็นความคาดหมายของทุกคนในบ้านว่าเขาจะได้ดิบได้ดี เป็นหน้าเป็นตาของทุกคน หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be beyond expectation each other enemy engross enhance entrails erupt even even now evoke exchange excite

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "expectation"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"