EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

excessively

ADV

แปลว่า เหลือแหล่

ตัวอย่าง บริษัทนี้มีงานให้เราทำเหลือแหล่

แปลว่า บาน

ตัวอย่าง แม่เตรียมของกินไว้บานเลย อย่างกับจะไปอยู่สัก 1 เดือน

แปลว่า เติบ

ตัวอย่าง เธอยังยึดติดกับสัญลักษณ์ของความเป็นคนเคยมีต้องแต่งตัวดีใช้เงินเติบ

เพิ่มเติม มากเกินสมควร

แปลว่า เกินงาม

ตัวอย่าง นอกจากนักสะสมแล้ว ยังมีพวกพ่อค้าคนกลางที่มักแฝงตัวมากวาดซื้อของเก่าตัดหน้าเพื่อนำไปค้ากำไรเกินงาม

เพิ่มเติม เกินพอดีจนไม่งาม

แปลว่า อย่างมากเกินกว่าจะยอมรับได้, อย่างเกินไป, อย่างมากเกินความจำเป็น

แปลว่า ปรี่

ตัวอย่าง น้ำในกาละมังล้นจนปรี่

แปลว่า เกินควร

ตัวอย่าง ราคาสินค้าขยับราคาสูงขึ้นเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนมากเกินควร

เพิ่มเติม เลยพอดี, เลยความสมควร

แปลว่า เหลือล้น

ตัวอย่าง ครอบครัวของฉันมีความอบอุ่นให้ฉันอย่างเหลือล้น

เพิ่มเติม มากจนเกิน

แปลว่า เกินดี

ตัวอย่าง ฉันรู้สึกว่าคนรอบข้างล้วนยกย่องเงินจนเกินดีทั้งนั้น

เพิ่มเติม เกินพอดีจนไม่ดี

 ภาพประกอบ

  • excessively แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ excessively แปลว่า เหลือแหล่ ประเภท ADV ตัวอย่าง บริษัทนี้มีงานให้เราทำเหลือแหล่ หมวด ADV
  • excessively แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ excessively แปลว่า บาน ประเภท ADV ตัวอย่าง แม่เตรียมของกินไว้บานเลย อย่างกับจะไปอยู่สัก 1 เดือน หมวด ADV
  • excessively แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ excessively แปลว่า เติบ ประเภท ADV ตัวอย่าง เธอยังยึดติดกับสัญลักษณ์ของความเป็นคนเคยมีต้องแต่งตัวดีใช้เงินเติบ เพิ่มเติม มากเกินสมควร หมวด ADV
  • excessively แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ excessively แปลว่า เกินงาม ประเภท ADV ตัวอย่าง นอกจากนักสะสมแล้ว ยังมีพวกพ่อค้าคนกลางที่มักแฝงตัวมากวาดซื้อของเก่าตัดหน้าเพื่อนำไปค้ากำไรเกินงาม เพิ่มเติม เกินพอดีจนไม่งาม หมวด ADV
  • excessively แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ excessively แปลว่า อย่างมากเกินกว่าจะยอมรับได้, อย่างเกินไป, อย่างมากเกินความจำเป็น ประเภท ADV หมวด ADV
  • excessively แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ excessively แปลว่า ปรี่ ประเภท ADV ตัวอย่าง น้ำในกาละมังล้นจนปรี่ หมวด ADV
  • excessively แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ excessively แปลว่า เกินควร ประเภท ADV ตัวอย่าง ราคาสินค้าขยับราคาสูงขึ้นเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนมากเกินควร เพิ่มเติม เลยพอดี, เลยความสมควร หมวด ADV
  • excessively แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ excessively แปลว่า เหลือล้น ประเภท ADV ตัวอย่าง ครอบครัวของฉันมีความอบอุ่นให้ฉันอย่างเหลือล้น เพิ่มเติม มากจนเกิน หมวด ADV
  • excessively แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ excessively แปลว่า เกินดี ประเภท ADV ตัวอย่าง ฉันรู้สึกว่าคนรอบข้างล้วนยกย่องเงินจนเกินดีทั้งนั้น เพิ่มเติม เกินพอดีจนไม่ดี หมวด ADV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

each other enemy engross enhance entrails erupt even even now evoke exchange excite

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "excessively"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"