ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "-ery"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    -ery

    แปลว่า ธุรกิจ, สถานที่ธุรกิจ, สินค้า, คุณลักษณะ

    ประเภท SUF

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "-ery"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
commerceการค้าขายสินค้า, ธุรกิจการค้า
volume businessธุรกิจการค้าที่มีปริมาณสินค้ามาก
shippingการขนส่งทางเรือ, ธุรกิจการขนส่งสินค้า, ชิบปิ้ง
close downปิดกิจการ
tradeการค้าขาย
storeห้าง
duty-freeปลอดภาษี
goods deliverคนส่งสินค้า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "SUF" เหมือนกับ "-ery"   ได้แก่