ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "-esce"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    -esce

    แปลว่า กลายเป็น, เริ่มต้น

    ประเภท SUF

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "-esce"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
intoกลายเป็น
comeเป็น, กลายเป็น
becomeกลายเป็น
changeกลาย
change toกลาย
lastกลาย
pass intoกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
gelกลายเป็นเจล, กลายเป็นวุ้น
gelateกลายเป็นเจล, กลายเป็นวุ้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "SUF" เหมือนกับ "-esce"   ได้แก่