ภาษาอังกฤษ

equity

N

แปลว่า ดุลภาค

Posted on by Admin

แปลว่า ความถูกต้อง, ความยุติธรรม, ความเที่ยงตรง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดุลภาค หมายถึง:

  1. [ดุนละ-] น. ภาวะที่เสมอกัน.

 ภาพประกอบ

  • equity
  • equity

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "equity"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"