EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

engrave

V

แปลว่า แกะ

ตัวอย่าง เขาใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะแกะไม้ท่อนโตนี้เป็นรูปช้างได้งดงามปานนี้

เพิ่มเติม ทำเป็นลวดลายหรือรูปต่างๆ ด้วยเครื่องมือโดยวิธีแกะ

แปลว่า จำหลัก

ตัวอย่าง ไม้เป็นวัสดุเนื้ออ่อนจำหลักง่ายและน้ำหนักเบา

เพิ่มเติม แกะให้เป็นลวดลาย

VT

แปลว่า สลัก, จารึก, แกะ, แกะสลัก, แกะลวดลาย

แปลว่า ประทับใจ, ตราตรึง, ตรึงใจ

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย engrave

  1. แกะ หมายถึง น. ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องในสกุล Ovis วงศ์ Bovidae รูปร่างคล้ายแพะ แต่มีขนเป็นปุยหนา ใช้ทําเครื่องนุ่งห่ม.

 ภาพประกอบ

  • engrave แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ engrave แปลว่า แกะ ประเภท V ตัวอย่าง เขาใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะแกะไม้ท่อนโตนี้เป็นรูปช้างได้งดงามปานนี้ เพิ่มเติม ทำเป็นลวดลายหรือรูปต่างๆ ด้วยเครื่องมือโดยวิธีแกะ หมวด V
  • engrave แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ engrave แปลว่า จำหลัก ประเภท V ตัวอย่าง ไม้เป็นวัสดุเนื้ออ่อนจำหลักง่ายและน้ำหนักเบา เพิ่มเติม แกะให้เป็นลวดลาย หมวด V
  • engrave แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ engrave แปลว่า สลัก, จารึก, แกะ, แกะสลัก, แกะลวดลาย ประเภท VT หมวด VT
  • engrave แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ engrave แปลว่า ประทับใจ, ตราตรึง, ตรึงใจ ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

each other enemy engrave on engrave upon engrave with engross enhance entrails erupt even exchange excite

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "engrave"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"