EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

encyclopedia

N

แปลว่า สารานุกรม

ตัวอย่าง สารานุกรมเล่มนี้นับเป็นสารานุกรมเล่มแรกที่คนไทยทั้งประเทศช่วยกันเขียนขึ้น

เพิ่มเติม หนังสือที่รวบรวมความรู้ทุกแขนงหรือเฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่ง มักเรียงตามลำดับอักษร

แปลว่า สารานุกรม, หนังสือที่รวมความรู้หลายสาขาวิชา

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย encyclopedia

  1. สารานุกรม หมายถึง น. หนังสือที่รวบรวมความรู้ทุกแขนงหรือเฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่ง มักเรียงตามลําดับอักษร.(อ. encyclopaedia).

 ภาพประกอบ

  • encyclopedia แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ encyclopedia แปลว่า สารานุกรม ประเภท N ตัวอย่าง สารานุกรมเล่มนี้นับเป็นสารานุกรมเล่มแรกที่คนไทยทั้งประเทศช่วยกันเขียนขึ้น เพิ่มเติม หนังสือที่รวบรวมความรู้ทุกแขนงหรือเฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่ง มักเรียงตามลำดับอักษร หมวด N
  • encyclopedia แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ encyclopedia แปลว่า สารานุกรม, หนังสือที่รวมความรู้หลายสาขาวิชา ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

each other enemy engross enhance entrails erupt even even now evoke exchange excite

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "encyclopedia"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"