EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

electromagnetic wave

N

แปลว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ได้รีบรุดมาทำการตรวจสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากจอภาพ

เพิ่มเติม คลื่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสนามแม่เหล็ก และไฟฟ้าที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน

แปลว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย electromagnetic wave

  1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หมายถึง น. คลื่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสนามแม่เหล็กและไฟฟ้าที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน ได้แก่ คลื่นวิทยุ อินฟราเรด แสงที่มองเห็นได้ อัลตราไวโอเลต เอกซเรย์ รังสีแกมมา และ รังสีคอสมิก.

 ภาพประกอบ

  • electromagnetic wave แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ electromagnetic wave แปลว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประเภท N ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ได้รีบรุดมาทำการตรวจสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากจอภาพ เพิ่มเติม คลื่นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสนามแม่เหล็ก และไฟฟ้าที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน หมวด N
  • electromagnetic wave แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ electromagnetic wave แปลว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

each other electromagnetic electromagnetic induction enemy engross enhance entrails erupt even exchange excite wave

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "electromagnetic wave"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"