EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

ego

N

แปลว่า อัตตา

ตัวอย่าง คนโบราณเชื่อว่าอัตตาทำให้ร่างกายของคนมีชีวิตและเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้

เพิ่มเติม ส่วนของบุคลิกภาพที่ทำให้บุคคลรับรู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงได้

แปลว่า ความถือตัวเองเป็นสำคัญ

แปลว่า อัตตา (ทางจิตวิทยา), ตัวของตัวเอง, ตนเอง

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย ego

  1. อัตตา หมายถึง น. ตน. (ป.; ส. อาตฺมนฺ, อาตฺมา).

 ภาพประกอบ

  • ego แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ego แปลว่า อัตตา ประเภท N ตัวอย่าง คนโบราณเชื่อว่าอัตตาทำให้ร่างกายของคนมีชีวิตและเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ เพิ่มเติม ส่วนของบุคลิกภาพที่ทำให้บุคคลรับรู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงได้ หมวด N
  • ego แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ego แปลว่า ความถือตัวเองเป็นสำคัญ ประเภท N หมวด N
  • ego แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ego แปลว่า อัตตา (ทางจิตวิทยา), ตัวของตัวเอง, ตนเอง ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

each other enemy engross enhance entrails erupt even even now evoke exchange excite

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ego"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"