EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

eaves

N

แปลว่า ชายคา

ตัวอย่าง ชาวบ้านนิยมใช้รางรองน้ำฝนติดไว้ที่ชายคาบ้านเพื่อรองรับฝนเอาไว้ใช้

เพิ่มเติม ส่วนที่สุดของหลังคาที่ยื่นพ้นตัวเรือนออกมา

แปลว่า เชิงชาย

เพิ่มเติม ไม้เครื่องเรือนรูปแบน สำหรับรับชายคาเรือนที่ไม่มีกลอน

แปลว่า ชายคาของบ้าน

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย eaves

  1. ชายคา หมายถึง น. ส่วนที่สุดของหลังคาที่ยื่นพ้นตัวเรือนออกมา.

 ภาพประกอบ

  • eaves แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ eaves แปลว่า ชายคา ประเภท N ตัวอย่าง ชาวบ้านนิยมใช้รางรองน้ำฝนติดไว้ที่ชายคาบ้านเพื่อรองรับฝนเอาไว้ใช้ เพิ่มเติม ส่วนที่สุดของหลังคาที่ยื่นพ้นตัวเรือนออกมา หมวด N
  • eaves แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ eaves แปลว่า เชิงชาย ประเภท N เพิ่มเติม ไม้เครื่องเรือนรูปแบน สำหรับรับชายคาเรือนที่ไม่มีกลอน หมวด N
  • eaves แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ eaves แปลว่า ชายคาของบ้าน ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

each other enemy engross enhance entrails erupt even even now evoke exchange excite

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "eaves"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"