ภาษาอังกฤษ

copper

N

แปลว่า ทองแดง

ตัวอย่าง สายไฟทำมาจากจากทองแดงและมีฉนวนหุ้ม

เพิ่มเติม ธาตุลำดับที่ 29 สัญลักษณ์ Cu เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีแดง บุให้เป็นแผ่นบางและรีดเป็นเส้นลวดได้ง่าย เป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี

Posted on by Admin

แปลว่า ทองแดง

Posted on by Admin

แปลว่า ดามพ์

Posted on by Admin

แปลว่า สีทองแดง

Posted on by Admin

แปลว่า ตำรวจ (คำสแลง)

Posted on by Admin

แปลว่า เหรียญทองแดง เช่น เพนนี

Posted on by Admin

SL

แปลว่า ตำรวจ

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า เป็นสีทองแดง

Posted on by Admin

VT

แปลว่า หุ้มด้วยทองแดง, ชุบทองแดง, คลุมด้วยทองแดง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ทองแดง หมายถึง:

 1. น. ธาตุลําดับที่ ๒๙ สัญลักษณ์ Cu เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีแดง หลอมละลายที่ ๑๐๘๓ °ซ. เนื้ออ่อนบุให้เป็นแผ่นบางและรีดเป็นเส้นลวดได้ง่าย เป็นตัวนําความร้อนและไฟฟ้าได้ดี. (อ. copper).

 2. น. ชื่อจิ้งหรีดชนิด Gryllus testaceus ในวงศ์ Gryllidae ตัวยาวประมาณ ๒.๘ เซนติเมตร อกกว้างประมาณ ๘ มิลลิเมตร โดยทั่วไปสีนํ้าตาลทั้งตัว โดยเฉพาะด้านล่างของหัว อก ท้อง และขา ส่วนทางด้านหลังสีนํ้าตาลอมแดง ลายปีกเป็นเส้นสีนํ้าตาลยาวเกือบตลอด.

พจนานุกรมไทย ตำรวจ หมายถึง:

 1. [-หฺรวด] น. เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทําผิดกฎหมาย เรียกชื่อตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น ตํารวจสันติบาล ตํารวจกองปราบ ตํารวจดับเพลิง ตํารวจนํ้า ตํารวจรถไฟ ตํารวจป่าไม้. (ข. ฎํรวต, ตมฺรวต).

 ภาพประกอบ

 • copper
 • copper
 • copper
 • copper
 • copper
 • copper
 • copper
 • copper
 • copper

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "copper"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"