EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

complainer

N

แปลว่า ผู้ร้องทุกข์

ตัวอย่าง นายดุสิตได้เดินทางไปให้ปากคำที่กองปราบปรามในฐานะผู้ร้องทุกข์

เพิ่มเติม คนที่เข้ามาบอกถึงความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ

Posted on by Admin

แปลว่า คนขี้บ่น

ตัวอย่าง เธอดุด่าน้องๆ บ่อยครั้งเข้าก็เกิดความเคยชิน ทำให้เธอเลยกลายเป็นคนขี้บ่นไปโดยไม่รู้ตัว

เพิ่มเติม ผู้ที่มักพูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • complainer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ complainer แปลว่า ผู้ร้องทุกข์ ประเภท N ตัวอย่าง นายดุสิตได้เดินทางไปให้ปากคำที่กองปราบปรามในฐานะผู้ร้องทุกข์ เพิ่มเติม คนที่เข้ามาบอกถึงความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ หมวด N
  • complainer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ complainer แปลว่า คนขี้บ่น ประเภท N ตัวอย่าง เธอดุด่าน้องๆ บ่อยครั้งเข้าก็เกิดความเคยชิน ทำให้เธอเลยกลายเป็นคนขี้บ่นไปโดยไม่รู้ตัว เพิ่มเติม ผู้ที่มักพูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "complainer"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"