ภาษาไทย

คนขี้บ่น

N

ภาษาอังกฤษ grumbler

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ complainer

ตัวอย่าง เธอดุด่าน้องๆ บ่อยครั้งเข้าก็เกิดความเคยชิน ทำให้เธอเลยกลายเป็นคนขี้บ่นไปโดยไม่รู้ตัว

เพิ่มเติม ผู้ที่มักพูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ grouch

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • คนขี้บ่น
  • คนขี้บ่น
  • คนขี้บ่น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "คนขี้บ่น"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"