ภาษาอังกฤษ

capital

N

แปลว่า ทุน

Posted on by Admin

แปลว่า ต้นทุน

ตัวอย่าง ต้นทุนของการทำสมุด 1 เล่ม เท่ากับ 13 บาท

เพิ่มเติม ทุนเดิมสำหรับทำกิจการค้าเป็นต้น

Posted on by Admin

แปลว่า เงินทุน

ตัวอย่าง งานสร้างสะพานไทย-ลาวต้องอาศัยเงินทุนจากออสเตรเลีย

Posted on by Admin

แปลว่า คนร่ำรวย

Posted on by Admin

แปลว่า เมืองกรุง

ตัวอย่าง บ้านที่ต่างจังหวัดถูกไฟไหม้ พ่อและแม่จึงต้องหอบหิ้วครอบครัวเข้าสู่เมืองกรุง

Posted on by Admin

แปลว่า เมืองหลวง

ตัวอย่าง ผู้คนในเมืองหลวงนับวันจะยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนน่าเป็นห่วง

เพิ่มเติม เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลและเป็นศูนย์กลางสำคัญในการบริหารประเทศ

Posted on by Admin

แปลว่า ทุนรอน

เพิ่มเติม ทรัพย์ที่มีเอาไว้ใช้สอยหาผลประโยชน์

Posted on by Admin

แปลว่า ศูนย์กลางของกิจกรรมบางอย่าง

Posted on by Admin

แปลว่า นครหลวง

ตัวอย่าง กรุงเทพมหานครเป็นนครหลวงของประเทศไทย

Posted on by Admin

แปลว่า ทุนทรัพย์

เพิ่มเติม ทรัพย์ที่เป็นทุน, จำนวนทรัพย์ที่ตั้งเป็นทุน

Posted on by Admin

แปลว่า ข้อได้เปรียบ

Posted on by Admin

แปลว่า เมืองหลวง

Posted on by Admin

แปลว่า พระนคร

ตัวอย่าง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงย้ายพระนครมาตั้งที่กรุงเทพมหานคร

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ดีเยี่ยม

Posted on by Admin

แปลว่า ที่เป็นหลัก, ที่เป็นส่วนสำคัญ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ทุน หมายถึง:

 1. น. ของเดิมหรือเงินเดิมที่มีไว้ ลงไว้ กําหนดไว้ จัดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ให้งอกงาม เช่น มีความรู้เป็นทุน มีเงินเป็นทุน; เงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ตั้งไว้สําหรับดําเนินกิจการเพื่อหาผลประโยชน์.

พจนานุกรมไทย ต้นทุน หมายถึง:

 1. น. ทุนเดิมสําหรับทํากิจการค้าเป็นต้น.

พจนานุกรมไทย เมืองหลวง หมายถึง:

 1. น. เมืองเป็นที่ตั้งรัฐบาล.

พจนานุกรมไทย ทุนรอน หมายถึง:

 1. น. ทรัพย์ที่มีเอาไว้ใช้สอยหาผลประโยชน์.

พจนานุกรมไทย ทุนทรัพย์ หมายถึง:

 1. [ทุนซับ, ทุนนะซับ] น. ทรัพย์ที่เป็นทุน, จํานวนทรัพย์ที่ตั้งเป็นทุน; (กฎ) จํานวนเงินหรือราคาทรัพย์ที่เรียกร้องกันในคดี.

 ภาพประกอบ

 • capital
 • capital
 • capital
 • capital
 • capital
 • capital
 • capital
 • capital
 • capital
 • capital
 • capital
 • capital
 • capital
 • capital
 • capital

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "capital"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"