ภาษาอังกฤษ

cap

N

แปลว่า หมวกแก๊ป

ตัวอย่าง ชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ใส่เสื้อยืด กางเกงยีนเก่า ๆ ซีด ๆ หมวกแก็ป รองเท้าผ้าใบยืนอยู่คนเดียวเป็นที่สังเกตได้ชัดเจน

เพิ่มเติม หมวกของทหาร ตำรวจหรือข้าราชการพลเรือน เป็นต้น มีกระบังหน้า

แปลว่า แก๊ป

ตัวอย่าง คนที่สวมหมวกแก๊ปเป็นสายให้ตำรวจ

เพิ่มเติม ชื่อหมวกของทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้น มีกะบังหน้า เรียกว่า หมวกแก๊ป

แปลว่า ฝาครอบ

แปลว่า หมวก, หมวกที่มีกระบังหน้า

แปลว่า อักษรตัวใหญ่

VT

แปลว่า แตะหมวกคำนับ, ถอดหมวกออกแสดงความเคารพ

แปลว่า สวมหมวก

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย cap

  1. หมวกแก๊ป หมายถึง น. หมวกทหารตํารวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกะบังหน้า.

 ภาพประกอบ

  • cap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cap แปลว่า หมวกแก๊ป ประเภท N ตัวอย่าง ชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ใส่เสื้อยืด กางเกงยีนเก่า ๆ ซีด ๆ หมวกแก็ป รองเท้าผ้าใบยืนอยู่คนเดียวเป็นที่สังเกตได้ชัดเจน เพิ่มเติม หมวกของทหาร ตำรวจหรือข้าราชการพลเรือน เป็นต้น มีกระบังหน้า หมวด N
  • cap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cap แปลว่า แก๊ป ประเภท N ตัวอย่าง คนที่สวมหมวกแก๊ปเป็นสายให้ตำรวจ เพิ่มเติม ชื่อหมวกของทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้น มีกะบังหน้า เรียกว่า หมวกแก๊ป หมวด N
  • cap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cap แปลว่า ฝาครอบ ประเภท N หมวด N
  • cap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cap แปลว่า หมวก, หมวกที่มีกระบังหน้า ประเภท N หมวด N
  • cap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cap แปลว่า แตะหมวกคำนับ, ถอดหมวกออกแสดงความเคารพ ประเภท VT หมวด VT
  • cap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cap แปลว่า อักษรตัวใหญ่ ประเภท N หมวด N
  • cap แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cap แปลว่า สวมหมวก ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

bathing cap category change to chase chemical close column competitor crate insignia's cap military cap rate cap

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "cap"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"