ภาษาอังกฤษ

canto

N

แปลว่า บาท

ตัวอย่าง ฉันแต่งบาทที่ 3 ไม่ได้นั่งคิดอยู่นานมากแล้ว

เพิ่มเติม ส่วนหนึ่งของบทแห่งคำประพันธ์ เช่น โคลง 4 สุภาพ บทหนึ่งมี 4 บาท

แปลว่า ตอนหนึ่งของบทกวี

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย canto

  1. บาท หมายถึง น. มาตราเงินตามวิธีประเพณี ๑๐๐ สตางค์ หรือ ๔ สลึง เท่ากับ ๑ บาท, อักษรย่อว่า บ.; เขียนตามวิธีโบราณดังนี้ (อักขระพิเศษ) หมายความว่า ๓ บาท; ชื่อมาตราชั่งตามวิธีประเพณี สําหรับกําหนดนํ้าหนักเท่ากับเงินหนัก ๑๕ กรัม.

 ภาพประกอบ

  • canto แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ canto แปลว่า บาท ประเภท N ตัวอย่าง ฉันแต่งบาทที่ 3 ไม่ได้นั่งคิดอยู่นานมากแล้ว เพิ่มเติม ส่วนหนึ่งของบทแห่งคำประพันธ์ เช่น โคลง 4 สุภาพ บทหนึ่งมี 4 บาท หมวด N
  • canto แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ canto แปลว่า ตอนหนึ่งของบทกวี ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl name of the first canto of the Buddhist scriptures

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "canto"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"